Utrymmesbrist, överklagan & tiden

Tre saker som berör biblioteksfrågan har skett under den senaste veckan värda att uppmärksamma.

Redan tidigare har vi diskuterat faktumet att delar av biblioteket inte kan komma att rymmas i den nya byggnaden. Detta framkommer i bibliotekets egen riskanalys och berör främst de magasin som idag finns i anslutning till stadsbiblioteket. Idag är lån ur stora delar av magasinen relativt enkla på grund av dess direkta anslutning till biblioteket. Bibliotekarier kan helt enkelt hämta böckerna direkt när de efterfrågas. När biblioteket nu flyttas tycks det som att magasinen alltså inte är planerade att rymmas i den nya byggnaden. Detta kommer troligen innebära att man, för att få åtkomst till böcker i magasinen, måste göra en beställning varpå bibliotekarierna hämtar böckerna i ett externt magasin, låntagaren får sedan hämta böckerna vid ett senare tillfälle. Den främsta ironin i detta faktum är att ett av förespråkarna av flyttens kärnargument varit att biblioteket idag är för litet. Nu innebär istället flytten att bibliotekets verksamhet styckas upp.

Detta tar TV4 Umeå upp i ett inslag i veckan som du kan titta på här.

Något som också skett är att tre (3) separata överklagan har inkommit mot detaljplanen för Kulturmötenas Hus (“Väven”). Det är dels Föreningen Byggnadskultur, dels Arbetarpartiet, dels en privatperson. Byggnadskultur vänder sig mot rivningen av det så kallade Stallet som är sammanbyggt med stora Hotellet, sedermera Kulturminnesmärkt. Arbetarpartiets överklagan handlar om “miljökvalitetsnormen för koldioxid” (Se VF länkad nedan för mer info). I privatpersonens fall handlar det om detaljplanens utställning och den lagstadgade ordning för hur detta skall gå till, något personen hävdar att man brutit mot.

Det tycks nu som att bygget lider stor risk att överskrida en redan tight tidsplan. Först diskuterades att huset skulle stå klart i januari 2014 med invigning till sommaren samma år. En försening kan således innebära att den nuvarande kärnan i Umeå2014 inte står klar till själva Kulturhuvudstadsåret. Detta berör även projektets kommunikatörer i ett mailutskick i veckan.

Det är anmärkningsvärt att lokala politiker, däribland kommunalråd Lennart Holmlund (S), kritiserar besluten att överklaga. Rätten att överklaga är en självklar del av den demokratiska processen kring omvandlingar av stadsmiljön. Det tycks som att den lokala demokratin ständigt står under attack från kommunpolitikerna genom processen att flytta biblioteket och påbörja en stadsomvandling med kärnan i Kulturhuvudstadsprojektet.

VF skriver här.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

VK:s reportagegranskning av Umeå2014

Västerbottens Kuriren (VK) har de senaste veckorna publicerat en omfattande granskning av Kulturhuvudstadssatsningen i kulturreportageform. I den senaste artikeln diskuteras kostnader, ökande makt för privata fastighetsbolag och liknande med starka kopplingar till biblioteksflytten. Den artikeln hittar ni här.

Här finns alla artiklar i reportageserien samlade.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

En debattartikel i dagens VK

Idag återfanns en debattartikel på VK debatt signerad Förbundet allt åt alla Umeå med fokus på biblioteksfrågan men också stadsplaneringen på ett mer generellt plan. Det tycks som att frågan får liv igen direkt med höstens intåg i Umebornas vardag.

Debattartikeln kan ni läsa här.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Vardagsmotstånd

Den här lappen sågs upptejpad på flera ställen på det gamla VF-huset, även kallat Thornbergska. Ett fint exempel på vardagsmotstånd mot bland annat flytten av stadsbiblioteket tycker vi på umebiblioteket.se

Leave a comment

Filed under Uncategorized

VF-artikel & Längre analys kring flytten

Här är alltså artikeln som publicerades i Västerbottens Folkblad den 16 juni kring risker med flytten av stadsbiblioteket. Artikel tar dels upp den färdigställda riskanalysen från stadsbiblioteket men även kritik från medlemmar i Nätverket stoppa flytten av stadsbiblioteket. Läs och begrunda Wennströms fortfarande lika okonsekventa och svepande skäl för såväl flytten som bygget av det nya kulturhuset.

Vi har även blivit tipsade om ett intressant blogginlägg som vi hoppas att ni skall läsa. Bloggen Livets tid är kort har publicerat en ordentlig analys om de ideologiska betingelserna bakom biblioteksflytten och stadsomvandlingsprojektet i Umeå centrum. Inlägget tar upp ideologiska spektran såväl som synen på rumsbegrepp och medborgerlighet. Ni kan, och bör, läsa inlägget här.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Riksradio, fullmäktige, bloggar & annat nytt

Det börjar bli dags för en lite större uppdatering här på umebiblioteket.se. I och med sommarens infall går tempot ner i den konventionella politiken och snart tar fullmäktige sommaruppehåll. Vi tänker dock fortsätta att uppdatera, kritisera och problematisera biblioteksflytten – motståndet tar ingen semester.

Idag sände Sveriges Radio Nya Vågen ett längre reportage om biblioteksflytten och motståndet som bedrivits mot densamma. Nya vågen sänds över hela landet och tar i sitt reportage upp turerna kring Lennart Holmlunds SMS-skandal, demonstrationen, namninsamlingen, insändarstormarna, politikers nonchalanta attityd mot kritiker och den bakvända beslutsordningen. Ni kan lyssna på reportaget cirka 40 minuter in i programmet här.

Under veckan som var hade även Västerbottens Folkblad (VF) en artikel om avsaknaden av kostnadstäckning för Kulturväven och flytten av biblioteket. Där nämndes även Nätverket Stoppa flytten av stadsbiblioteket. Tyvärr finns inte artikeln på internet och vi har ännu inte haft möjlighet att fota eller scanna den. Förhoppningsvis kan vi göra det under veckan.

Lennart Holmlund, Umeås socialdemokratiska kommunalråd, fortsätter påvisa sitt förakt för den demokratiska opposition som existerar från Umeborna mot politikerna på sin blogg idag. Han jämför det folkliga engagemanget i lokala frågor med “Jerusalems klagomur” och det är inte svårt att förstå biblioteksmotståndets roll i kommunalrådets kritik. Blogginlägget hittar ni här.

Under gårdagen refererades även flyttmotståndet i en debattartikel av Folkpartisten Björn Kjellsson på VK:s debattplats. Kjellssons artikel berör främst undersökningen som antydde att ungdomar i Sverige har låg tilltro till demokratin och är beredda att sälja sin röst. Denna undersökning hade förvisso en allt för låg trovärdighet i form av statistiskt säkerställt underlag men, Kjellssons konstaterande är den saken till trots i sammanhanget relevant. Vi citerar:

Möjligheten att faktiskt påverka samhället är kanske den viktigaste faktorn för att också värdesätta demokratin. Kan man inte påverka behöver man heller inte engagera sig. Därför är den svenska utvecklingen också farlig när samhället börjar bestå av alltfler heltidspolitiker och det blir allt svårare att komma till en position med möjlighet till inflytande. Biblioteksflytten i Umeå är ett ganska bra exempel på när medborgare känner sig överkörda. Oavsett vad man tycker måste man som politiker lyssna och svara på de frågor som uppstår. Risken är stor att beslutsfattare uppfattas som svårtillgängliga och svåra att påverka och distanserar sig från medborgarna. Då uppstår frågan om varför man ska engagera sig alls, eller varför inte bara sälja sin röst – då tjänar man i alla fall något.

Passande nog röstade alla ledamoter ner medborgarförslaget på en kommunal opinionsundersökning under morgonens fullmäktige. Endast två ledamöter, en från Vänsterpartiet och den andre från Arbetarpartiet, röstade för förslaget. Kjellsson tycks därmed tämligen ensam i sitt parti om kritiken  – även Miljöpartiet och Centerpartiet, som i kulturnämnden röstade mot flytten var tysta denna gång.  Här finns Kjellssons artikel i sin helhet.

Umeå Kommun har även, efter medborgarmötena och vår “läcka” av behovsanalysen, börjat offentliggöra och tillgängliggöra olika dokument i högre grad. Dessa hittar ni på http://www.umea.se/kulturvaven. Vi kommer under veckan återkomma med ett antal kommentarer kring dessa dokument. Ha det bra så länge och glöm inte att fortsätta skriva insändare, ringa och maila politiker, snacka med grannar och visa ert motstånd mot flytten! Glad sommar så länge till er alla biblioteksflyttsmotståndare där ute!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

En liten uppdatering

Idag är det dags för allmänhetens dialogmöte om Kulturvävens innehåll på Studion, Umeå Folkets Hus. Vi hoppas att ni alla kommer dit och ställer frågor till politikerna!

Vi ska också, lite sent, passa på att uppmärksamma en debattartikel i VK som Centerpartiet skrev under föregående vecka om varför de i slutändan röstade mot en flytt av stadsbiblioteket i Kulturnämnden. Här hittar ni den.

Leave a comment

Filed under Uncategorized