Bakgrund/Info

På den här sidan har vi samlat information om vad som hänt, vad som har sagts och vad som föregick beslutet att flytta stadsbiblioteket bort från sitt centrala läge till kajen i ett nytt “Kulturmötenas hus”. Vi har försökt att objektivt återge allt som hänt kring frågan, vi har samlat länkar till tidningsartiklar, partiuttalanden och blogginlägg och vi har även samlat ett antal allmänna argument mot flytten. Har du tips på något som saknas får du gärna kontakta oss!

ALLMÄN BAKGRUND

Den 21 december tog närings- & planeringsutskottet inom Umeå Kommunfullmäktige beslutet att bygga ett Kulturmötenas Hus inom projekten “Staden Mellan Broarna” och “Umeå – Kulturhuvudstad i EU 2014”. I beslutet ingick en flytt av stadsbiblioteket, från sitt nuvarande läge mitt i centrum och i anslutning till Vasaplan (knutpunkt för Kollektiv- & Länstrafiken), ner till det planerade huset vid kajen. Frågan har varit på tal i ett flertal år men inga partier har uttalat en tydlig ståndpunkt, eller partilinje, för en flytt. En opinionsundersökning som gjordes av Västerbottens Kuriren (VK) i januari 2009 visade också att en majoritet av medborgarna var emot en eventuell flytt. I valet 2010 (september) saknade fortfarande flera partier en tydlig ståndpunkt samtidigt som vissa partier gick till val på flyttmotstånd. Det var därför också oväntat för många när beslutet plötsligt fattades bara några månader senare med full majoritet.

ARGUMENT MOT FLYTTEN

– Redan i januari 2009 gjorde VK en riktig opinionsundersökning och frågade vad folk tyckte om flytt. 34 % var negativa, 22 % var positiva och resterande “spelar ingen roll” (20 %) och “vet ej” (24 %).

– I opinionsundersökningen var kvinnor och äldre mest negativa. Dessa grupper är också överrepresenterade bland biblioteksbesökarna och i störst behov av tillgängligheten. (länk?)

– Stadsbibliotekets läge bör avgöras utifrån en tillgänglighetsaspekt i första hand. D v s: Det bör ligga där flest kommer besöka, och har tillgång till det. Närheten till Vasaplan (knutpunkt för kollektiv- & länstrafik) gör att stadsbiblioteket idag redan har ett guldläge där många Umebor dagligen passerar på väg från jobb, skola och handel till kollektivtrafik.

– Bygget av Kulturmötenas Hus är en del i kulturhuvudstadsåret 2014. Kulturhuvudstadsprojektet använder “open source” (Öppen källkod) som ledord vilket betyder att besluten ska utgå från medborgarna och föregås av dialog. Beslutet om flytten av stadsbiblioteket togs utan att medborgarna i förväg hade tillgång till väsentlig information. Inget parti hade klart tagit ställning för en flytt och vissa som tagit ställning mot flytten röstade trots detta för den 21 december 2010.

– Många tycker att kommersiella intressen gör allt större anspråk på centrumrummet och att icke-kommersiella mötesplatser och mindre butiker, föreningslokaler osv missgynnas. En flytt av stadsbiblioteket innebär att de centralaste ytorna i ännu högre grad kommersialiseras samtidigt som kultur och icke-kommersiella mötesplatser (som biblioteket) trängs ut. I flyttplanen lovas att “en icke-kommersiell mötesplats ska finnas kvar i anslutning till Vasaplan” men vad detta innebär har inte definierats.

1. Allmänt från media

I januari 2009 gjorde VK en opinionsundersökning som visade att de flesta var negativa till idén att flytta stadsbiblioteket. Det nya biblioteket ska ligga i Kulturmötenas Hus som ska kosta 650-700 miljoner att bygga, får vi veta efter beslut är taget. Huset ska drivas av ett nytt bolag som ägs 50/50 av kommunen och det privata fastighetsbolaget Balticgruppen. VF skriver vid två tillfällen inför flytten kritiska ledare mot planerna. När beslutet är taget hävdar en av beslutsfattarna, Marie-Louise Rönnmark (S) att Umeborna fått gott om tid på sig att opponera sig trots att ingen information fanns i förväg om att beslut skulle tas eller om hur partierna formellt ställde sig till frågan. Men vad ska hända med bibliotekshuset frågar sig många? Lennart Holmlund (S) har tidigare öppnat dörren för en ev. försäljning för att bekosta det nya kulturhuset. Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren tycker att bibliotekshuset ska bli en shoppinggalleria.

2. Vad har partierna sagt?

I mars 2010 skriver Centerpartiet en debattartikel mot flytten. Partiet är dock inte representerade i utskottet som tog beslutet. De andra Allianspartierna säger lite, eller ingenting i frågan. I sitt gemensamma valmanifest säger man dock att “staden ska byggas på medborgarnas villkor”. Hur det går ihop med att flytta bibliotek mot opinionens vilja vet vi inte. I en annan artikel säger man dock gemensamt att man helst ser ett delat bibliotek. Trots detta röstade KD, FP och M för en flytt.

Sossarna uttrycker sig kluvet i frågan. I november 2009 skriver en Socialdemokrat på VF:s kultursidor och är negativ till flytt. Lennart Holmlund (Kommunalråd, S) är dock positiv före och nöjd efter beslutet om flytt.

Redan 2007 skriver företrädare för Rättvisepartiet Socialisterna och motsäger sig flyttplaner. Man är inte representerade i utskottet som beslutade i frågan.

Vänsterpartiet skriver i april 2010 en debattartikel mot flyttplanerna. Man skriver även in motståndet i sitt kommunpolitiska valmanifest under sommaren inför höstens kommunval. Ändå röstar man i december för flytt efter några ändringar i förslaget.

I september 2010 bloggar en miljöpartist och säger sig vara emot flytt samt uttrycker att även Miljöpartiet har denna linje. MP sitter inte i det utskott som sedan tog beslutet.

3. Blogginlägg för och emot flytt samt övrigt

Hans Åkerlind skriver i mars 2010 en bra debattartikel mot flyttplanerna i VK. Kulturnämnden har även beställt 3 utredningar med fokus på frågan. Resultatet av dessa visar tydligt att Umeborna vill ha kvar biblioteket på sin nuvarande plats och att även bibliotekarierna är tveksamma.

Advertisements