Om sidan

Vi som skapat den här sidan är en samling individer som samlats under den gemensamma nämnaren att vi är emot en flytt av Umeå stadsbibliotek bort från närheten till Vasaplan och kollektivtrafiken. Vårat syfte är att samla information kring frågan på ett enkelt och tillgängligt sätt så att fler ska kunna skapa sig en uppfattning om vad som händer! Vi hoppas också att den här sidan ska få fler att gå från passivt till aktivt motstånd och göra sin personliga del i en gemensam missnöjesyttring mot flytten.

Den här sidan är partipolitiskt- & religiöst obunden. All information får kopieras och spridas!

Advertisements