Siffror som visar på det minskande beståndet

Som vi diskuterade i föregående inlägg har nu representanter från stadsbiblioteket gått ut och svarat på de uppgifter som presenterades här och i media i förrgår. De lugnar oss genom att säga att siffrorna på att 20% av barnlitteraturen och 40% av vuxenlitteraturen måste bort inte stämmer. Vilket de har rätt i på så sätt att de försöker hitta nödlösningar som i viss mån kommer fungera och göra att inte så mycket material behöver försvinna. Vilket vi också poängterade i vårt ursprungsinlägg. Nu skulle vi gärna ha fått en uppskattning på hur mycket beståndet kommer minskas med. Tydligen är dock den frågan väldigt känslig.

De skriver bland annat att ”det är vår bedömning att Stadsbibliotekets media kommer att få plats” och i radio säger Maria Westerlund att siffrorna inte stämmer och diskuterar en del av vad som saknas på den nuvarande platsen, men undviker ämnet om antalet böcker kommer att minska. De tassar kring det uppenbara vilket är att bokbeståndet kommer vara mindre i Kulturväven än det är i stadsbibliotekets nuvarande lokaler. I SVT säger dock Ingalill Stenmark, efter att ha pressats lite av reportern, att det kommer bli 5-10% färre böcker, men hävdar att det har att göra med vanligt utgallringsarbete. Att det skulle vara helt vanlig gallringsverksamhet stämmer dock inte.

Utgallringsarbete är något som bibliotek behöver göra för att hålla beståndet aktuellt och intressant. En tumregel är en bok ut/en bok in. Utan utgallring skulle ett bibliotek antingen behöva konstant öka sin yta eller helt enkelt sluta köpa in böcker när det var fullt vilket skulle göra att nyare böcker inte skulle komma in. Så vi vänder oss absolut inte mot utgallringar i sig. Men det som sker nu är inte vanligt utgallringsarbete utan utgallring för att minska beståndet för att överhuvudtaget få plats i det nya kulturhuset. Det handlar inte om principen en bok ut/en bok in, utan om att minska beståndet från 350 000 till en nivå som får plats i Kulturväven.

Vi kan nu presentera siffror som visar hur gallringen och beställningarna till stadsbiblioteket sett ut de senaste åren. Beställda är de böcker som blivit inköpta till stadsbiblioteket (en mindre del böcker skänks också till biblioteket och dessa finns inte med här). Gallrade är de totala antalet böcker som blivit gallrade. Magasin är de böcker som blivit gallrade från magasinen.

Siffrorna för 2012 är siffrorna fram till början av november som sedan beräknats om för hela året (Beställda; 11960, Gallrade; 28900 Magasin; 17014. Varje 2012 års siffra x/10*12).

2008 2009 2010 2011 2012.b.
Beställda 11402 10728 11149 13050 14352
Gallrade 17246 15676 24163 21815 34680
Magasin 3548 2751 11847 6251 20417

Som ses så har antalet inköpta böcker legat rätt konstant med en svag ökning under åren. Antalet utgallringar har dock ökat och har kraftigt ökat 2012 i jämförelse med tidigare år. Det är också väldigt tydligt att det är gallringarna i magasinet som avviker år till år, medan gallringarna i övriga beståndet håller sig rätt konstant. Enligt uppgift ska utgallringen 2010 också ha varit en slags förberedande gallring inför en potentiell flytt till ett kulturhus som det visade sig inte räckte.

Från 2011 till 2012 har gallringarna ökat med 59%. Gallringarna 2012 i jämförelse med 2008-2011 har ökat med 76%.

2012 har vi en snittminskning av beståndet med 1700 böcker i månaden. Skulle denna takt hålla i sig fram till och med juni 2014 skulle det betyda en minskning med knappt 34 000 böcker eller 9,7% minskning av det totala ca 350 000 stora beståndet.

Den siffran stämmer alltså in på de 5-10% som Ingalill Stenmark nämnde. Men dessa siffror är beräknade på den utgallringstakt som hållits fram till beskedet kom att 20% av barnlitteraturen och 40% av vuxenlitteraturen inte skulle få plats. Nu säger de från stadsbiblioteket att dessa siffror är gamla och att ”det är vår bedömning att Stadsbibliotekets media kommer att få plats”, men samtidigt som personalen informerades om att de stora problemen var lösta vad gällande dessa siffror så beordrades en ökad utgallringstakt. Så lösningarna verkar inte ha löst allt och som det verkar nu så kommer beståndet minska snabbare i framtiden.

Vilka siffror vi kommer hamna på i framtiden kan inte vi här på umebiblioteket.se svara på. Det borde ansvariga på stadsbiblioteket bättre kunna svara på, även om det så klart skulle vara preliminära siffror, men av någon anledningen verkar de vilja upprätthålla bilden av att beståndet kommer hållas konstant. En bild som helt uppenbart inte stämmer. Frågan är inte om beståndet kommer minska, utan med hur mycket det kommer minska. Så vi här på umebiblioteket.se skulle vara tacksamma om stadsbiblioteket helt enkelt kunde gå ut med den preliminära, beräknade minskningen av beståndet!

Advertisements

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “Siffror som visar på det minskande beståndet

 1. AL

  Du verkar vara övertygad om att det finns en konspiration mellan kommunala tjänstemän, politiker och näringsliv. Jag måste tyvärr göra dig besviken – någon sådan existerar inte. Det är himla synd att du och företrädarna för biblioteket inte kan prata med varandra. Jag tror nämligen att du skulle kunna bidra till att göra det nya biblioteket ännu bättre.
  När det gäller gallring av bestånd tror jag att du har fel. Det är ingen panikåtgärd för att dölja problem utan smarta förberedelser. Om biblioteket exempelvis skulle renoveras, typ att hela golvet skulle bytas ut, tror jag att man hade gjort exakt samma översyn och gallring.

  • Hej, AL! Tack för kommentaren och för att du tror vi skulle kunna vara med och göra det nya biblioteket bättre!
   För det första vill vi säga att denna blogg inte drivs av en enskild person, utan av en grupp människor.

   Så till frågorna där vi inte håller med varandra. Vi säger inte att det finns en konspiration. Vi säger bara att det verkar uppenbart att frågan om hur stort beståndet kommer vara i det nya kulturhuset verkar vara känslig. På ett ställe sägs det att all media kommer få plats, på ett annat att det ska minska med 5-10%. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ju gett stadsbiblioteket i uppdrag att undersöka möjligheten att minska stadsbibliotekets samlingar för att de vill prioritera de öppna ytorna (en tolkning av det som står i protokollet från 110927 (där de vill placera magasinen i en helt annan lokal för att prioritera öppna publika ytor) och protokollet från 111011 (där stadsbiblioteket ges uppgiften att undersöka möjligheten att minska samlingarna). Detta är ju politiskt fattade beslut och de siffror vi ser vad gällande utgallringen pekar ju alla på att (max-)beståndet kommer minska i Kulturväven. Det borde väl också vara tjänstemannalinjen att hålla? Att det finns politiska beslut att prioritera vissa andra andra saker (fler grupprum, studieplatser och liknande som Maria Westerlund tog upp i radiointervjun) och att samtidigt kunna gå ut med en ungefärlig siffra på hur mycket beståndet kommer minska.

   Har vi kallat utgallringarna för en panikåtgärd? Isåfall har vi nog sluntit med fingrarna. Om syftet är att, rent hypotetiskt 50 000 böcker ska bort, så är det så klart smartare att börja göra detta i tid så att man inte står där den dagen före de ska vara borta och vara tvungen att rensa bort de 50 000 böckerna på en dag. Det är också möjligt att de skulle gjort något liknande vid en helrenovering av golvet. Oss veterligen har ingen sådan diskuterats, men det har nog du bättre koll på än oss. Men den stora poängen är ju att maxbeståndet kommer minska, det vill säga de böcker som försvinner kommer inte ersättas med andra böcker. Hur mycket mindre (max-)beståndet i Kulturväven kommer vara har du nog bättre koll på än oss. Om du har ett svar på det så får du gärna ge oss det!

   Mvh umebiblioteket

 2. K. Svärd

  Det stannade en bit över 50000 för 2012. 50000!!! T o m en idiot kan se att det inte är om nån översyn. Det är bara om att tvinga in bibblan i ett hus som inte passar. Flera generationer skattebetalare kan känna sig blåsta och bestulna på miljoner. Mina och dina och föräldrarnas pengar. Går det inte att få stopp på det här vansinnet? Stoppa in vad fasen som helst annars i huset, men inte bibblan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s