Utrymmesbrist, överklagan & tiden

Tre saker som berör biblioteksfrågan har skett under den senaste veckan värda att uppmärksamma.

Redan tidigare har vi diskuterat faktumet att delar av biblioteket inte kan komma att rymmas i den nya byggnaden. Detta framkommer i bibliotekets egen riskanalys och berör främst de magasin som idag finns i anslutning till stadsbiblioteket. Idag är lån ur stora delar av magasinen relativt enkla på grund av dess direkta anslutning till biblioteket. Bibliotekarier kan helt enkelt hämta böckerna direkt när de efterfrågas. När biblioteket nu flyttas tycks det som att magasinen alltså inte är planerade att rymmas i den nya byggnaden. Detta kommer troligen innebära att man, för att få åtkomst till böcker i magasinen, måste göra en beställning varpå bibliotekarierna hämtar böckerna i ett externt magasin, låntagaren får sedan hämta böckerna vid ett senare tillfälle. Den främsta ironin i detta faktum är att ett av förespråkarna av flyttens kärnargument varit att biblioteket idag är för litet. Nu innebär istället flytten att bibliotekets verksamhet styckas upp.

Detta tar TV4 Umeå upp i ett inslag i veckan som du kan titta på här.

Något som också skett är att tre (3) separata överklagan har inkommit mot detaljplanen för Kulturmötenas Hus (“Väven”). Det är dels Föreningen Byggnadskultur, dels Arbetarpartiet, dels en privatperson. Byggnadskultur vänder sig mot rivningen av det så kallade Stallet som är sammanbyggt med stora Hotellet, sedermera Kulturminnesmärkt. Arbetarpartiets överklagan handlar om “miljökvalitetsnormen för koldioxid” (Se VF länkad nedan för mer info). I privatpersonens fall handlar det om detaljplanens utställning och den lagstadgade ordning för hur detta skall gå till, något personen hävdar att man brutit mot.

Det tycks nu som att bygget lider stor risk att överskrida en redan tight tidsplan. Först diskuterades att huset skulle stå klart i januari 2014 med invigning till sommaren samma år. En försening kan således innebära att den nuvarande kärnan i Umeå2014 inte står klar till själva Kulturhuvudstadsåret. Detta berör även projektets kommunikatörer i ett mailutskick i veckan.

Det är anmärkningsvärt att lokala politiker, däribland kommunalråd Lennart Holmlund (S), kritiserar besluten att överklaga. Rätten att överklaga är en självklar del av den demokratiska processen kring omvandlingar av stadsmiljön. Det tycks som att den lokala demokratin ständigt står under attack från kommunpolitikerna genom processen att flytta biblioteket och påbörja en stadsomvandling med kärnan i Kulturhuvudstadsprojektet.

VF skriver här.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s