Dialogmötet igår för föreningar om Kulturväven

Igår, torsdag den 26 maj hölls ett möte för förenings- & kulturaktiva om Kulturvävens innehåll på Studion, Folkets Hus. Umebiblioteket.se var på plats i egenskap av att vissa av våra skribenter är aktiva i kulturlivet. Den 7 juni, samma tid – samma plats hålls samma möte för den breda allmänheten. Vi hoppas att alla ni som läser här går dit och tänkte därför redogöra lite för hur det såg ut under gårdagen.

På plats på mötet var mellan 50-100 förenings- & kulturaktiva från en stor mängd verksamheter. Från Umeå Kommun var Tomas Wennström (S), Ordförande i kulturnämnden, Marie-Louise Rönnmark (S), kommunalråd, Fredrik Lindegren, Kulturchef, Carl Arnö, Projektledare för Kulturväven, Emmy Eriksson, Kommunikatör, Inger Edebro Sikström, chef för Umeå stadsbibliotek samt en arkitekt från White Arkitekt.

Mötet började med en rad olika redogörelser kring Kulturväven. Det handlade om såväl utformning, politisk vision och innehåll. Vi ska inte gå för djupt in i alla delar av detta då vi främst fokuserar på stadsbibliotekets roll och fortfarande inte tar ställning för/emot idén om en kulturväv. Inger Edebro Sikström, bibliotekschef, pratade lite om bibliotekets roll och visioner. Hon började sin powerpoint med en bild som visade de åsikter som kom in när de tog fram sin behovsanalys. Bilden visade i princip uteslutande kommentarer som motsatte sig flyttplanerna vilket vi sedan tidigare visste. Det var svårt att få en känsla av hur Inger själv kände för flytten men man fick intrycket att hon inte precis ställde sig odelat positiv med tanke på upplägget. Större delen av hennes redogörelse handlade om vad biblioteket hade för önskelista nu när flytten är ett faktum. Det handlade om hur man, i teorin, på olika sätt skulle kunna utveckla biblioteksverksamheten i det nya huset.

Efter redogörelserna följde först en öppen frågestund mot en panel av ovanstående politiker och tjänstemän. Det var tämligen uppenbart att det fanns en oro för vad som sker. Det handlade om risken för nedskärningar i olika verksamheter, om mindre kulturföreningar ö h t kommer ha råd att bruka det nya huset, om beslutsprocesser, om ekonomin och så vidare. Vi ska gå snart berätta vad som sades om biblioteket. Efter den öppna frågestunden följde mindre diskussioner kring borden där man kunde kalla in olika politiker till sitt bord.

Så vad är den samlade bilden gällande biblioteksflytten? Besvarades några nya frågor? Man kan milt sagt säga att politikerna svarade som politiker. Det vi nu vet är att byggstarten för hela huset är planerad till hösten 2011, det handlar alltså bara om några månader bort. Huset ska stå klart årsskiftet 2013/2014 och invigas sommaren 2014 enligt nuvarande tidsplan. Gällande budget gav politikerna ingen ny information. Man sa att man självklart måste hitta ett sätt att täcka de växande utgifterna. Detta kan teoretiskt sett delvis ske genom att Umeå växer och bör få större skatteintäkter. Det är dock en fråga för budgeten som läggs först 2013. Innan dess lär vi inte få veta speciellt mycket utifrån vårt intryck av gårdagen. En bibliotekarie på plats ställde frågan om detta riskerade att gå ut över närbiblioteket (biblioteken i stadsdelarna) varpå Rönnmark svarade svepande om visionen att skapa kulturella oaser i stadsdelarna. Man svarade alltså inte på frågan, vilket är illavarslande. Gällande storlek står det tämligen klart att vi inte kommer få en siffra för det nya biblioteket. Verksamheterna i kulturväven tycks bli, precis som namnet antyder, tämligen hopvävda. Det är utifrån visionerna på visade ritningar svårt att säga var biblioteket börjar och tar slut och politiker/tjänstemän pratar uteslutande om siffran för hela den kommunalt förvaltade delen i huset (15 000 m2). Det kommer alltså att bli svårt att veta om bibliotekets faktiska yta ökar, blir lika stor eller minskar i det nya huset. Det är helt enkelt en fråga om subjektiv uppfattning vad som är bibliotek och vad som är något annat. Samma sak gäller diskussionen om ingångar. Kulturväven kommer ha en mängd ingångar från olika håll. Vilken av dessa som blir huvudingång för biblioteket preciseras inte och är svårt att veta. Troligen kommer flera ingångar  i någon mån ansluta till biblioteket. Det finns många kritiska diskussioner att ta kring Kulturväven i sig, något som vi dock inte väljer att gå djupare in på i detta forum. Gällande stadsbiblioteket börjar det emellertid bli smärtsamt tydligt att vi inte kommer kunna få den konkreta information vi eftersökt och att politikerna inte heller vet svaret ännu. Det allmänna intrycket av mötet är därtill snarare en större känsla av oro inför flyttplanerna än innan.

Se till att gå på det allmänna dialogmötet den 7 juni och ställ kritiska frågor! Det är vår bästa chans att diskutera direkt med politikerna och andra ansvariga.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s