Bakåtsträvarna: Skisser på ombyggnationer!

This slideshow requires JavaScript.

En stor del av den kritik vi får bemöta som biblioteksflyttsmotståndare gör gällande att vi skulle vara “bakåtsträvare”. Att vi är en samling individer som egentligen bara gillar att klaga och ställa till besvär. Det är en effektiv metod för att slippa diskutera själva sakfrågan eftersom den underminerar våra argument genom att antyda att våra avsikter är felaktiga. Om denna typ av argumentation främst fanns i tidningarnas digitala kommentarsfält så skulle det kanske inte vara värt att lägga energi på men faktum är att detta är något vi ser från såväl politiker som lokala företagare och på insändarsidor. Den här typen av antydningar görs t o m av vissa politiker som idag sitter i styrande position. Det kan tyckas lite märkligt att (främst) liberala företrädare försöker underminera de självklara delar av demokratins fundament som heter yttrandefrihet och mötesfrihet. För det är trots allt dessa fundament man attackerar då man angriper oss just för att vi uttrycker en åsikt, och inte själva åsiktens innehåll i sig – d v s den sakliga debatten.

Många av oss som motarbetar planerna på en flytt av stadsbiblioteket gör det för att vi ser risker där flytten snarare innebär en avveckling än en utveckling. Vi ser en fungerande verksamhet med lokaler i perfekt läge som riskerar att utarmas för att bekosta vad som i huvudsak förts fram som ett projekt på stadsplaneringsnivå. Det handlar till exempel om risker med minskat antal lån, risker att vissa grupper som är underrepresenterade redan idag som låntagare (t ex låginkomsttagare) får en större barriär till biblioteksbesök när slinka-in-faktorn försvinner. Det handlar också om de oklara beskeden kring ekonomiska frågor där vi saknar garantier på att pengar tillkommer när hyran fördubblas eller t o m mångdubblas.

Att vi i sak värnar om biblioteksverksamheten borde det inte rå några tvivel om i den bästa av världar. Vi ser tvärt om vad våra kritiker hävdar gärna en utveckling av bibliotekets verksamhet om det sker utifrån stadsbibliotekets preciserade behov och en demokratiskt förankrad beslutsprocess.

Det bildspel som påbörjar detta inlägg är en lång serie ritningar och skisser. Dessa är framtagna som ett alternativ där nuvarande lokaler byggs om och ytor frigörs. De är förvisso amatörskisser men flera arkitekter har bedömt dem som funktionsdugliga. Det har även för ett flertal månader sedan gjorts försök att presentera detta alternativ för inblandade parter utan något gehör varför vi nu anser att de bör finnas tillgängliga här. De som tagit fram ritningarna är inte anknutna till något parti och vill inte i nuläget framträda med namn. Ambitionsnivån bör dock en gång för alla visa vilket kreativitet och potential som genomsyrar motståndet mot flyttplanerna. En potential som beslutsfattarna i fråga helt misslyckas att förvalta. De beräknade byggkostnaderna är 100 miljoner kronor, en bråkdel av kostnaden för Kulturmötenas Hus. Dessutom får biblioteket stanna i de mest centrala lokaler som de facto finns i dagens Umeå.

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Bakåtsträvarna: Skisser på ombyggnationer!

  1. John Andersson

    Mycket trevliga bilder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s