Stora risker pekas ut vid flytt av stadsbiblioteket i rapport från biblioteket

Flytten av stadsbiblioteket är en stor fråga idag i Umeå. Det märks när folk på stan pratar om biblioteket och dess framtid att människor är väldigt fästa vid biblioteket och hyser en stark önskan om att bevara det på Vasaplan. Från biblioteket självt och dess anställda har det dock varit förhållandevis tyst. Fram till idag.

Nu kan vi på umebiblioteket.se släppa en intern rapport inifrån biblioteket. Bibliotekarier ska inte lägga in några värderingar kring politikernas beslut då de är tjänstemän (de kan t.ex. inte i sin yrkesroll argumentera för eller mot en flytt). Det de kan göra, och gör i denna rapport, är att peka ut konsekvenserna av en flytt av stadsbiblioteket till Kulturväven. Det är för politikerna som argumenterar för en flytt en graverande läsning. Det vi på umebiblioteket har fastnat speciellt för, även om hela rapporten är intressant, är den riskanalys som utgör avdelning 5 i rapporten.

Det första som pekas ut som ett potentiell problem är de potentiellt höga driftskostnaderna. Delen är värd att citeras i sin helhet.

Staden mellan broarna är ett stort åtagande. De investerings- och driftkostnader som nämnts går inte att klara inom nuvarande budgetram. Det behövs en ekonomisk kalkyl över vad det kommer att kosta verksamheterna, ett ställningstagande av hur det ska finansieras och en beskrivning av vilka ekonomiska konsekvenser det får. Om driftskostnaderna påtagligt ökar, utan att verksamheterna kompenseras, blir de ekonomiska konsekvenserna alltför stora för att kunna motivera ett stadsbibliotek som en del av ett kulturmötenas hus inom Staden mellan broarna.

Det är svårt för en tjänsteman att vara tydligare än detta. Hyran och övriga driftskostnader kommer bli för höga i Kulturväven. En ekonomiska kalkyl av konsekvenserna för stadsbiblioteket efterlyses. Det är ytterst anmärkningsvärt att denna kalkyl inte ännu finns (vi har inte sett någon) då beslutet om en flytt av stadsbiblioteket ska fattas den 23 maj. I kommunfullmäktigedebatten den 31/1 2011 verkar alla partier, förutom centerpartiet, ansett att byggandet av Kulturväven i praktiken innebar en flytt av stadsbiblioteket. Och detta beslut fattas utan någon som helst ekonomisk kalkyl för vad detta kommer innebära för stadsbibliotekets verksamhet!

Fortsättningsvis pekas risken för ett minskat antal besökare ut. Biblioteket kan inte själv locka det antal besökare som idag besökare biblioteket i dess nuvarande lokaler. Att Vasaplan och närheten till busstrafiken är det som idag ligger till grund för det höga besökarantalet sägs inte explicit, men kan läsas mellan raderna.

Flera möjliga risker pekas ut i rapporten och den är en högt rekommenderad läsning för alla er som är intresserade av hur biblioteket ska se ut i framtiden och, så klart, vart det ska ligga.

Detta är inte en okänd rapport för politikerna. Kulturnämnden har fått rapporten åtminstone muntligt presenterad. Med tanke på de stora risker som pekas ut i rapporten är tystnaden från politikerhåll anmärkningsvärd.

Rapporten i sin helhet: 2011 Lokalbehovsanalys Stadsbibliotek.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s