Ekonomiska frågor som måste få ett svar

Ekonomin för biblioteket och kulturhuset har inte varit alldeles lätt att förstå. Vi har själva försökt reda ut bland alla olika uppgifter som angetts. Är hyran för biblioteket 7-8 miljoner som Lennart Holmlund nyss hävdade? Eller 11 miljoner som nämnts av andra? Hur mycket kommer hyran bli för biblioteket i Kulturväven (som kulturhusprojektet nu fått till namn)? Hur mycket kommer den totala hyran bli för hela Kulturväven?

Det är mycket olika siffror och i detta inlägg ska vi försöka förklara hur ekonomin ser ut idag och hur den kommer att se ut i framtiden om de nuvarande planerna för ett stadsbibliotek i Kulturväven förverkligas.


Biblioteket betalar idag 9,9 miljoner kronor per år i varmhyra för 6 700 m2. Av dessa 9,9 miljoner betalars 9,1 miljoner av Kulturnämndens budget och 0,8 miljoner betalas av statlig medel. Detta ger en nuvarande varmhyreskostnad på 1470 kr/m2 och år.

Är då siffrorna på 7-8 miljoner och 11 miljoner helt fel? Nej, men de lär hänvisa till andra slags hyror. När Lennart Holmlund säger att hyran är 7-8 miljoner så är det antagligen kallhyran han pratar om och inte varmhyran. När 11 miljoner nämns räknas varmhyran och kostnaden för städet in. Städet kostar ungefär en miljon per år.

Den totala kostnaden för stadsbiblioteket ligger för tillfället på 26 miljoner kronor per år. För hela den biblioteksverksamhet som ligger under kulturnämnden (vissa bibliotek bekostas av andra t.ex. kommundelsnämnder, bla. Hörnefors) är kostnaden 49 miljoner. Kulturnämndens totala budget ligger på 90-95 miljoner.

Det nya huset är inte byggt än och det är oklart hur stort det i slutändan kommer att bli. Vi har dock ett antal siffror att utgå ifrån både vad gällande storlek på kulturdelen och den beräknade kostnaden per m2.

I Kulturväven beräknas, enligt kommunfullmäktigeprotokoll från 31/1 2011 (finns här), varmhyran vara 2 500 kr/m2 och år. Med den siffran som grund kan vi göra några enkla beräkningar. Om vi antar att biblioteket kommer ha samma yta i Kulturväven som det för närvarande har kommer det betyda en varmhyra på 16,8 miljoner kr per år. En rejäl ökning med tanke på att stadsbibliotekets budget idag är 26 miljoner. Men då bör man också ha i åtanke att ett av argumenten för en flytt har varit att man då kan göra stadsbiblioteket större. Låt oss säga att stadsbiblioteket utökas till 8 000 m2 (vid stadsbibliotekets förra flytt ökades ytan med 4 100 m²), det kommer då ge en årlig varmhyra på 20 miljoner kr!

Stadsbiblioteket som idag alltså har en varmhyra på 9,9 miljoner (varav kulturnämnden betalar 9,1) och en budget på 26 miljoner kronor kan alltså se fram mot en fördubbling av varmhyran till 20 miljoner. Bara varmhyran skulle alltså ta 77%(!) av stadsbibliotekets nuvarande budget.

Hur detta ska bekostas finns det idag inga svar på. Politikerna hänvisar till att budgeten ännu inte är gjord utan ska göras i framtiden. Inga ekonomiska kalkyler verkar ha gjorts gällande de ekonomiska konsekvenserna för de verksamheter som ska läggas i huset. Den stora, överhängande risken är att stadsbiblioteket själv kommer att få stå för en stor del av den ökade hyran genom neddragningar på personal och mediainköp (böcker, cd-skivor och annat vi lånar på bibliotek).Vi på Umebiblioteket.se tar inte någon ställning till Kulturvävens vara eller inte vara, utan har endast som uttalat mål att stadsbiblioteket ska få stanna i sina nuvarande, centrala lokaler på Vasaplan. Men när vi ändå pratar om hyran för stadsbiblioteket så är det lika bra att lägga fram de siffror som finns för hela Kulturvävens kulturverksamhet.

Kulturväven ska inte enbart bestå av kultur utan ska även innehålla ett hotell och kommersiell verksamhet. Hur stort hotellet ska vara är något oklart, de senaste tydliga siffror vi hört är 6 000 m2. Det kommer även finns annan kommersiell verksamhet som kommer uppta 1 500-2 000 m2. Jag väljer att räkna bort dessa ytor då kulturnämnden inte kommer ha något ansvar för dessa ytor i sin budget. Hur stor kulturdelen ska vara är även det oklart. Någonstans mellan 15 000 och 18 500 m2 var det siffor som framkom under det samrådsmötet om kvarteret Heimdal som vi tidigare skrev ett inlägg om.

Genom att utgå från de ovan nämnda siffror för arean för kulturdelen i Kulturväven och den tidigare nämnde varmhyran kan vi beräkna att varmhyran för kulturdelen av huset kommer vara mellan 38 och 46 miljoner kr per år. Nu kan detta sättas i perspektiv till den nuvarande budgeten för kulturnämnden som är 90-95 miljoner kr per år. Som ses är det väldigt stora summor i sammanhanget.

Det är självfallet så att de inte kommer tillkomma ytterligare 46 miljoner i hyra för kulturnämnden att understödja. När verksamheter flyttas (som den planerade flytten av stadsbiblioteket) så försvinner självfallet en hyra (den som fanns i de gamla lokalerna). Men det kommer bli en väldigt stor ökning av utgifter som lär bekostas åtminstone delvis av att andra kulturarrangemang och grupper får mindre pengar. Det är kanske också en fråga om vart vi vill ha kultur. Genom att investera så stora summor i ett hus kommer mycket av Umeås kultur bli tvungen att samlas i huset. Politiker som Thomas Wennström och Marie-Louise Rönnmark har pekat på att flera spännande samarbeten kan komma till stånd genom att samla verksamheter på ett och samma ställe. De har en poäng i detta. Men genom att samla all kultur på en plats dras kulturen bort från övriga delar av staden. Kulturen riskerar att gå från att vara något som genomsyrar staden till att bli något som finns samlat i ett, om än stort, hus.Det måste nu vara ett slut med bortviftandet av frågor kring ekonomin. En fördubbling av stadsbibliotekets varmhyra från 10 till 20 miljoner när stadsbiblioteket har en total budget på 26 miljoner kommer göra verksamheten ekonomiskt ohållbar om inte pengar skjuts till. En del mer pengar lär biblioteket få, men det lär inte bli tillräckligt. Och det kommer inte förvåna oss på denna blogg om det kommer motiveras med att ”kulturen ju redan fått ett stort kulturhus, inte kan de väl kräva ännu mer pengar nu?”.Källor: Uppgifter om bibliotekets nuvarande hyra har fåtts via kontakt med en ekonom på Umeå kultur.

De beräknade kostnaderna för Kulturväven finns i kommunfullmäktiges protokoll från 31/1 2011 sid 18-19 (i pdf-filen sid 25-6).

Advertisements

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “Ekonomiska frågor som måste få ett svar

  1. David Johansson

    Visst är det kommunen som äger och förvaltar lokalerna som biblioteket ligger i nu? Om så är fallet så borde vi nu ha en situation där kommunen använder skattepengar och betalar hyra och underhåll för en egen lokal och en viss del av de pengarna borde väl på så sätt stanna inom kommunen och används på kommunens övriga verksamhet. Nu gissar jag ju bara blint. Vad blir skillnaden när pengarna för hyran istället hamnar i ett privatägt bolag?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s