Rapport från samrådsmötet 23/3

Som det skrivits innan är vi en bunt människor som arbetar och pluggar och i mån av tid uppdaterar denna blogg. Därför kommer nu en sen rapport från samrådsmötet om kvarteret Heimdal som hölls den 23/3 på Folkets hus. Kvarteret Heimdal är alltså platsen för det nya Kulturmötenas hus där ett nytt bibliotek ska byggas. Mötet handlade om detaljplanen för byggnaden.

Mötet blev uppdelat i tre olika delar. Först pratade Tomas Strömberg som arbetat fram detaljplanen. Sedan pratade en miljöanalytiker kort om det förväntade miljökonsekvenserna av bygget. Till sist stod Carl Arnö, projektchef på kommunen, och svarade på frågor från publiken.

Miljöanalysen var den mest intetsägande delen av kvällen och kan kort sammanfattas med att man inte funnit att miljön kommer att försämras (inte heller förbättras) vilket gör att klartecken ges för byggandet.

Själva detaljplanen, som Tomas Strömberg pratade om under den första delen av mötet, är inte särskilt detaljerad. Det som sägs är att 6 000 m2 ska vigas till ett hotell som vad jag kan förstå ska ägas av Balticgruppen, 1 500-2 000 m2 ska vara kommersiell verksamhet (restauranger, handel) och resterande ska vara kopplat till kultur (notera att i detta övriga även ingår kontor för t.ex. biblioteket). Hur stort detta övriga egentligen ska vara rådde rätt stor förvirring om på mötet. Någonstans mellan 15 000 och 18 500 m2 kultur verkar planen vara. Exakt vilken kultur är ännu oklart förutom att det sagts att “innehållet baseras på ett nytt bibliotek” och att det ska ligga ett kvinnohistoriskt museum i huset (länk till kommunfullmäktigeprotokoll från 31/1 2011, se sid 19-20 (pdf-sidor 26-7)).
I detaljplanen var det inte helt tydligt hur hotellet ska ligga i förhållande till den kulturella verksamheten. Men att förlägga ett hotell i byggnaden får mig att misstänkta att detta kulturhus inte byggs så mycket för umebornas skull, eller för att kulturen ska bli mer närvarande i människors vardag, utan att kulturhuset byggs för att locka turister till Umeå.

Från tjänstemännen som höll i mötet var man mest intresserade av att diskutera hur byggnaden skulle se ut utifrån arkitektfirmans ritningar, vilken skugga huset skulle skapa och parkeringsplatser. Det togs även upp hur kulturmiljön påverkas av ett kulturmötenas hus. Trots att k-märkta hus måste rivas verkar utredarna funnit att ett kulturmötenas hus kommer ha en positiv påverkan på kulturmiljön även om det finns risk att kulturmiljövärden i närmiljön kan bli svårare att uppleva.

Processen för att bygga huset är program-detaljplan-bygglov. Vi är nu inne på detaljplanen som kan delas upp i samråd-utställning-antagande-laga kraft. Detta möte var det samråd som skedde och en utställning är nu nästa steg i etappen. Under samrådet och utställningen är det möjligt att komma med ändringsförslag och påpekande. Vi ska försöka titta på när och var utställningen kommer vara och meddela detta i denna blogg.

Från åhörarhåll ville de allra flesta diskutera biblioteksflytten, den tveksamma demokratiska vägen till beslutet, ekonomi för byggnaden, tidsplanen för byggnaden och annat. Nedan följer en kort resume av frågor och perspektiv som togs upp.

En fråga ställdes om de verkligen trodde att det skulle vara möjligt att få detta byggprojekt klart till år 2014. Det erkändes att inga problem får uppkomma om byggnaden ska kunna stå klar 2014. Det sas också att det alltid uppkommer problem i projekt av denna storlek. Alltså; huset lär knappast stå klart år 2014.

Det hettade till då kritik lades fram mot hur informerandet till allmänheten om detta projekt och detta möte skötts via internet. Personer i publiken tyckte att genomförandet av de uppdrag som ålagts kommuner från riksdagen att göra material lättillgängligt på internet inte blivit tillfredsställt.

Flera personer som varit med och skrivit ansökan för att få Umeå som kulturhuvudstads 2014 deltog på mötet och var mycket kritiska mot ett kulturmötenas hus och speciellt att kulturhuvudstadsåret används som alibi för projektet.

En fråga ställdes kring om några tankar fanns på om ett stort hus där all kultur centraliseras är ett bättre sätt att göra kulturen till en större del av människors vardag än att ha kulturen utspridd över hela stadsrummet. Detta var dock inget som det reflekterats kring från tjänstemannahåll åtminstone.

I princip alla som yttrande sig bland åhörarna undrade varför biblioteket ska flytta, om det finns någon behovsanalys kring flytten av stadsbiblioteket, etc. Frågorna om biblioteket kunde egentligen ingen av de närvarande svara på då de alla var tjänstemän. Uppenbart blev dock att det inte byggs ett nytt hus för att biblioteket måste flytta, utan biblioteket måste flytta för att det byggs ett nytt hus.

Ekonomin blev något klarare vid diskussioner efter mötet. De siffror på 7-8 miljoner i nuvarande hyra för biblioteket som Lennart Holmlund nämnt och som vi diskuterat i denna blogg i ett tidigare inlägg lär vara kallhyran för biblioteket. Varmhyran ligger på 10-11 miljoner. Den nuvarande varmhyran per m2 är 1400 kr och år. Vid en flytt till kulturmötenas hus är den beräknade varmhyran per m2 2500 kr. Lägg till detta att ett av argumenten för en flytt har varit att utöka bibliotekets lokaler. Detta leder mig till slutsatsen att bibliotekets varmhyra lär fördubblas till över 20 miljoner kronor per år. Bibliotekets totala budget idag är 40-45 miljoner per år. Kulturnämndens totala budget 90-95 miljoner. Dessa 10 miljoner extra i hyra är alltså inga småsummor i förhållande till varken bibliotekets budget eller kulturnämndens budget. Var dessa pengar ska tas ifrån pratar ingen politiker om utan istället hänvisar de till kommande budgetsamtal.
Vad vi lär se är en förflyttning av pengar från personal och material i biblioteket och/eller bidrag till kulturverksamhet till hyra för kulturmötenas hus lokaler.

 

Dokument och annat från samrådsmötet kan hittas här.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s