Tomas Wennström svarar igen..

Vi har missat att på denna sida nämna att Tomas Wennström (S), ordförande i kulturnämnden, ännu en gång skrivit en svarande debattartikel gentemot den kritiska debatt som pågår. Artikeln publicerades i VK fredag 18/3 och Wennström försöker i sammanhanget svara på en rad debattartiklar de senaste veckorna. Precis som första gången Wennström skrev så läggs fokus på sidoämnen samtidigt som den centrala kritiken avfärdas med subjektiva argument snarare än empirisk fakta likt: “[…]Vad som är rätt och fel ända kan vi diskutera.”.

Trots att debatten pågått i över en och en halv månad väljer Wennström att inte nämna något om budgetförehavanden. Han säger att kulturen (och biblioteket) måste anpassas för ett växande Umeå men lämnar inga besked om kulturbudgeten ska förstärkas, om ett nytt bibliotek får mer personal- & verksamhetsresurser eller om dessa tvärt om krymper till förmån för högre lokalhyra. Han specificerar heller inte denna gång vilka grupper (t ex kulturföreningar) som efterfrågat just nämnda hus eller kan tänkas husera där vilket tycks ha varit centralt i debatten. Istället hänvisar han även denna gång till dialogmöten som spänner över flera år och saknar protokoll som tillåter faktagranskning. Det kan tyckas symptomatiskt för hela den här debatten, med sitt centrum i kritiken mot flytten av stadsbiblioteket, att förespråkarna främst hänvisar till diffusa “utvecklingsargument” och stadsplaneringsfrågor samtidigt som kritiken utgår från argument om tillgänglighet, demokratifrågor och verksamheternas förutsättningar. Det är många frågor vi fortsätter att vänta på svar kring. Möjligen kan något klargöras på onsdagens möte.

Här hittar du Wennströms debattsvar.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s