Rivning av Kulturminneshus i Kulturhuvudstadens namn?

I kommunens plan för uppförandet av Kulturmötenas Hus vid kajen framkommer att Kvarteret Heimdal, som idag ligger på platsen, endera måste rivas eller flyttas. Kvarteret består främst av ett hus med särskilt kulturvärde som i kommunens stadsplanering beskrivs som “bevarandevärt”. På byggnadsvårdsföreningens hemsida finns den så kallade “gula listan” som listar k-märkta hus och hus med speciellt kulturvärde. Idag står 4 hus i Umeå på listan varav rivning av 3 diskuteras och 1 beslut är fastställt, Rosa Villan – Öst på Stan. Det tycks för många egendomligt att K-märkta hus hotas just av ett projekt med syftet att lyfta fram och göra kulturen mer närvarande i staden.

Även Västerbottens Kuriren (VK) uppmärksammade nyligen frågan i en artikel. Vi som byggt denna hemsida tar i sak inte ställning för/emot bygget av Kulturmötenas Hus utan endast flytten av stadsbiblioteket som en del i projektet. Flera partier och föreningar har dock tidigare lyft förslaget om ett “Kulturkvarter” på Vasaplan med återupprättande av Royals biolokaler i Folkets Bios regi, en utbyggnad av stadsbiblioteket i sina nuvarande lokaler och ett antal andra projekt istället för ett nytt kulturhus vid kajen. Det intressanta i sammanhanget är kanske främst vad alla vi Umeåbor tycker är bäst och i den frågan kan även förutsättningen för ett Kulturmötenas Hus vid kajen via rivning av bevarandevärda hus tas i beaktning. Vad tycker du?

Övriga nyheter: Centerpartiet har skrivit en debattartikel där man förespråkar ett delat bibliotek i VK.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s